Naturnært flerbrukshus

Arenabygg for langrenn og helse, med sambruk mellom trening, løypemannskap, organisasjon, helsetjenester og arrangement.

Granåsen arenabygg

English text
Stor fleksibilitet og sambruk mellom mange typer brukere, og høye ambisjoner for miljøet. Arenabygget er først og fremst et hverdagsanlegg, men skal også fungere på internasjonale skiarrangement. Inspirasjon fra naturen og utstrakt bruk av tre var en selvfølge da Agraff utformet nytt arenabygg for ski.

Bygningen er av tre, både inni, i bærekonstruksjonen og utenpå. Og selve formen er også inspirert av trær – med rot, stamme og trekrone: Første etasje er formet som en tung sokkel, røtter som «holder bygget på plass» med god kontakt til terrenget. Etasjen over har et lettere uttrykk med mye glass og varme farger, som slankere trestammer, som skyter opp mot lyset. Og den øverste etasjen svever over sokkelen, som trekroner over bakken.

Dette er det første byggeprosjektet av flere i Granåsen, og gir føringer for den helhetlige utforminga av anlegget. Mange aktører, med helt ulike behov, skal ha tilhold i bygget, både til hverdags og fest. Arealene skal til daglig tilrettelegges for trening, legesenter, forskning, administrasjon for skikretsen og løypemannskapet, og fungere som arena for aktive idrettsutøvere på trening. Samtidig kan huset omstilles til store arrangement og konkurranser, opp til NM- og World Cup-størrelse.

Flere av rommene kan endre funksjon og det er tilrettelagt for en lang rekke ulike tekniske behov – fra skjerming av sårbare brukergrupper, via praktiske garderober for løypemannskapenes tunge klær og utstyr, til beredskap for besøkende trailere med tv-utstyr. Dette er løst med skreddersøm og ambisiøs prosjektering av planløsningene. Bygningen kan utvides ved enda større arrangement med flere tribuner og rom for kommentatorbokser.

Disse momentene ville Agraff ta hensyn til fra starten av uten å miste miljømålsettingene og nærheten til naturen. Derfor valgte vi trevirke både som bærende konstruksjonsmateriale og som synlige overflater innvendig og utvendig.

Bygget tilfredsstiller passivhusstandard og vil få grønt energimerke A. Det er lagt opp til nesten null-utslippsnivå. Utstrakt bruk av tre var en del av miljøstrategien. Prosjekteringsgruppa har kontinuerlig vurdert tiltak opp mot miljøgevinsten.

Bygg
Idrett / kultur
Offentlig
Offentlig bygg

Se hva andre har sagt om prosjektet

@fam-eik-hansen
@enannenperson
@agraffarkitekter
@fam-eik-hansen