Midt i livet og døden

Havstein kirkegård ligger i et vakkert og tradisjonsrikt jordbruksland, som et landemerke over byen. Sammen med Riss landskap har vi tegna en kirkegård som gir pusterom for mange opplevelser og for de ulike dagene som livet består av.

Havstein kirkegård

English text
Kirkegården har fått form fra kulturlandskapet, av det som spirer og gror, årstidene og livets skiftinger. Det gir steder ettertanke, sorgarbeid og rekreasjon for de levende.

Havstein kirke ligger nydelig til på et av Trondheims høydedrag, og kirkegården strekker seg åpent ut mot nord, øst og sør.

Den er anlagt i et i gammelt kulturlandskap, der beitedyr og bondens skjøtsel av åker, eng og skog gjennom generasjoner har bidratt til å forme naturen og landskapet rundt. Da det var tid for å utvide den gamle kirkegården var det derfor naturlig for Agraff å knytte kirkegården tett til stedet ved å ta utgangspunkt i formene fra kulturlandskapet.

De myke, bølgende formene er hentet fra det trønderske jordbrukslandskapet. Mellom gravfeltene vaier gresset i vind, som på en eng om sommeren, og de viltre åkerholmene – feltene som blir stående igjen når åkeren er slått – har tettere og frodig beplantning som skifter med årstidene. Seremonivegen er utformet med inspirasjon fra en traktorveg med en stripe gress i midten. Langs gjerdene vaier kornaksene, og de vide, åpne områdene rammes inn av trær og planter lik steingjerder i et landskap.

Kirkegården inkluderer også den tyske krigskirkegården fra 1943 på en verdig måte. Tusenvis av forskjellige blomster og planter er plantet på kirkegården, det er stor variasjon i beplantningen som omkranser sittegrupper, benker og gangveier byr på steder som gir rom for varierende stemninger gjennom dagen og årstidene.

På sommerstid er vannspeilet i dammen et sted å finne roen, og det er lagt til rette for at deler av plenene fungerer som matfat for humler og bier utover sommeren. Her får hvit- og rødkløveren blomstre. På sommerstid blomstrer tusenvis av planter i rabatter, bed og langs gjerder på området. Gjennom høsten står trærne i brann, og rimet funkler i gresset etter høstens første frostnatt.

Havstein Kirkegård fikk Byggeskikksprisen fra Trondheim kommune i 2015, og ble kåret til årets grønne park i 2018 av Norske anleggsgartnere og landskapsentreprenører. Der ble anleggets originale og friere terrengutforming og en spennende og nytenkende plantebruk trukket frem som gode kvaliteter. ivaretar alle brukergrupper; pårørende, besøkende, turgåere og driftspersonell.

Landskap
Offentlig
Park

Se hva andre har sagt