En unik modell for fortetting

Eneboliger og leiligheter fordelt på 22 småhus. Dagligvare og frisør, samt p-kjeller. Utført for Reitan-gruppen på tomta for en av de eldste Rema-butikkene. Prosjektet er tegnet i samarbeid med arkitekt Daigo Ishii fra Japan.

Josefinesvingen

English text
Josefinesvingen er et innovativt fortettingsprosjekt som bruker tomta to ganger. Oppgaven var å skape et frodig boligmiljø tilpasset nabolaget, samtidig som dagligvareforretningen får gode forhold. Hovedgrepet i prosjektet er et tak som også fungerer som landskap.

Tomta ligger nær de trønderske landemerkene Havstein gård og Havstein kirke, og er omgitt av småhusbebyggelse og lavblokker. Det var viktig å ivareta småhusmiljøet, samtidig som dagligvareforretningen (opprinnelig en av de eldste i Rema-konsernets historie) skulle få fremragende synlighet og god parkering. Dette ble oppnådd gjennom å bygge et nytt landskap, en bakketopp, som hever seg fra gatenivå og opp over taket til butikkarealene. Grepet sikrer at tomtearealet brukes flere ganger, samtidig som bebyggelsen oppleves helt forskjellig fra hovedvegen og fra villabebyggelsen. Slik blir utnyttelsesgraden høy mens karakteren i området bevares.

På bakketoppen er det bygd eneboliger og leiligheter omkranset av grøntområder og interne småveier som gjør dette til et trygt og fint sted å være for myke trafikanter. Utearealene er universelt utformet og tilpasset alle brukere. Boligene er nøye planlagte for å få maksimal utsikt, lys og god kontakt med uteområdene, som er en blanding av private hager og fellesområder til lek og avslapping. På gateplan, under bakketoppen, ligger Rema 1000 og frisør. Begge med inngang vendt ut mot hovedveg og fortau.

Josefinesvingen befinner seg i skjæringspunktet mellom arkitektur og landskapsarkitektur, og viser helhetstenkningen som oppstår når disse harmonerer med hverandre. Agraffs arkitekter og landskapsarkitekter har jobbet tett sammen gjennom prosjektet, som er tegnet i samarbeid med arkitekt Daigo Ishii fra Japan.

Boliger
Bygg
Privat utbygger

Se hva andre har sagt om prosjektet