Landsbyen i skolegården

I midten av det tette bykvartalet laget vi en ny verden for barna på Steinerskolen i Trondheim, en landsby med torg, beitemark og åslandskap til å utfolde fantasien i. Byggearbeidene er utført av Din Gårdsplass AS.

Steinerskolens skolegård

English text
Prosjektet gikk ut på å skape en ny skolegård til Steinerskolen i Ila. Steinerskolen er kjent for sitt økologiske perspektiv og undervisning hvor barnets tilknytting til naturen er i sentrum. Fokuset på natur og økologi gjorde dette til et perfekt oppdrag for Agraffs landskapsarkitekter. Utfordringen lå i å skape en naturinspirert skolegård tilpasset urbane omgivelser, som samtidig skulle trigge barnas naturlige lekelyst og fantasi.

Det trivelige småbymiljøet i Ila gav inspirasjon til prosjektet, og vi bestemte oss for å tegne lekearealet som en liten landsby i midten av sitt omland. En vegg med klatrehus og flere lekefunksjoner bidrar til å dele skolegården i ulike områder like de som fins i og rundt en landsby: torget, beitet og åsen, alle med forskjellige funksjoner. Slik ble lekeområdene mye mer varierte, egnet for ulike typer lek og tilpasset barn i ulike aldre. Noen områder er tilpasset pusling og rolig lek, mens andre er laget for mer intens aktivitet som klatring eller løping. Det var viktig å gjøre skolegården slitesterk og lett å vedlikeholde.

Et tuntre fikk stå i gården, men andre grønne tiltak ble begrenset av hensyn til slitasje og vedlikeholdskrav. Vi valgte derfor å lage en plantevegg med kasser som grønt tilskudd. Veggen gjør det enkelt å skifte ut planter ved behov, og kassene kan tas inn på vinterstid. Skolegården har også fått et stort insektshotell for humler og bier som ønsker et rom på kalde vinterdager. Begge deler er tiltak for et grønnere sentrum, og brukes i undervisninga ved skolen.

Vi mener at det eneste virkelige kriteriet for måloppnåelse i et prosjekt av denne typen, er hvordan det blir brukt. Vi er svært glade over å få høre at elever, lærere og foreldre er strålende fornøyde med den nye skolegården. Barna er mer aktive i friminuttene, og kommer andpustne og svette inn til timene. De ulike stedene benyttes flittig og skolen er blitt kontaktet av andre skoler, som er nysgjerrige på hvordan de har klart å skape så mye aktivitet i skolegården.

Landskap
Privat utbygger
Skole / barnehage

Se hva andre har sagt om prosjektet

@fam-eik-hansen
@enannenperson
@agraffarkitekter
@fam-eik-hansen