Levende og lekende bydel

Omgitt av vann og svære ubåtbunkere fra andre verdenskrig skal dette industriområdet bli Trondheims mest vitale bydel. Vi gir kommunen verktøy for å utvikle Nyhavna over tid. Utført i samarbeid med False Mirror Office (IT), Rallar Arkitekter AS (NO)

Nyhavna offentlige rom

English text
Nyhavna er bydelen ved vannet. Der framtida skapes mellom gamle historiske bygg. For at byen skal vokse fram på en fleksibel, bærekraftig og menneskevennlig måte har vi foreslått et sett spilleregler for utviklinga.

Ved Nyhavna skal Trondheim få sitt etterlengtede møte med vannet, og området skal utvikles til en levende og mangfoldig bydel. Og en ny bydel bygges ikke først og fremst av hus, men av gater, plasser, møtesteder og forbindelser. Agraff ble engasjert av kommunen for å forme en visjon av hvordan rommene mellom husene på Nyhavna skal plasseres, utformes og brukes for å skape en grønn, levende og tilgjengelig bydel.

Vi samarbeidet med False Mirror Office fra Italia og Rallar Arkitekter fra Trondheim, og foreslo et sett spilleregler for utviklinga. Noen av spillereglene er hårete mål, noen er konkrete rammer for Nyhavna, mens andre er generelle prinsipper. Med dette som utgangspunkt laget vi en ny områdeplan for Nyhavna, og så nærmere på 3 delområder; Strandveikaia, Kullkranpiren og nye Piazza Dora.

De tre viktigste kreftene på Nyhavna er vannet, historien og skaperkraften. Landskapet er en del av kai og fjord, historien har satt igjen både tung industribebyggelse og viktige krigsminner, og skaperkraften oppstår av alle menneskene og den mangfoldige aktiviteten. I den videre utviklinga av Nyhavna er det disse kreftene vi skal bruke, styrke og videreutvikle.

Det viktigste grepet for Nyhavna er å bygge by i en menneskelig skala. Tida da vi designet for biler, lastebiler og store maskiner er forbi. Mennesket skal være målestokk på Nyhavna. Det handler om variasjon i materialer, karakter og bymiljø, en skala som er tilpasset mennesker og mennesker i bevegelse, tilgjengelighet og grønnere byrom.

Å bygge by er et fellesskapsprosjekt, der både kommunen, utbyggerne og næringslivet, naboer og byens befolkning må være med i arbeidet. De offentlige rommene skal formes i samspill mellom de ulike aktørene; vi må finne noen felles målsettinger, skape noen klare rammer som sikrer at det blir høy kvalitet, og samtidig gi rikelig med handlingsrom til å påvirke, endre og skape byen.

Agraff er engasjert av Trondheim kommune i videre arbeid med Nyhavna, og har nå levert en overordnet kvalitetsplan for utforminga.

Offentlig
Plan
Stedsanalyse

Se hva andre har sagt om prosjektet