Dypet, grunna og land

Parken er en leken feiring av kystlandskapet. Den er inspirert av lokale sjøkart, og tilbyr et pusterom med maritim stemning i et tett, nytt utbyggingsområde. Byggearbeidene er utført av Hageanlegg AS.

Strindfjordvegen park

English text
Man går gjennom parken fra øy til øy via trebroer og veger. Skulle du miste retning sikter du mot sjømerkene. Mellom øyene bølger gresset seg på «grunna» og store trær strekker seg mot himmelen på «dypet». Innimellom trærne kan man finne igjen elementer fra havets bunn: små skatter og skjell.

Langs Strindfjorden utenfor Trondheim får man salt sjø, måkeskrik, båttrafikk og badeliv på varme sommerdager. Her lever også innbyggerne med vannets skiftning gjennom flo og fjære.

I dette nye bolig- og næringsområdet har vi prosjektert en park langs hovedaksen i utbyggingsfeltet Grilstad Marina. Vegen går forbi ei rekke med næringsbygg og ut mot fjorden, langs boligområdene i Grilstadfjæra, Havseilerveien og Fullriggerøya.

I dette området er sjøfronten den viktigste. Det er dit folk går for å bade og kjøre ut med båtene sine. Vår oppgave var å etablere en park som blir et sted folk har lyst bruke og oppholde seg, langs vegen ned til sjøen.

I idéfasen startet vi med å granske sjøkart, og fant der et vakkert formspråk som raskt falt på plass på dette stedet. Vi løftet rett og slett kartets elementer inn på land.

Et sjøkart består av tre kategorier med hver sin farge, i tillegg til koter og tall. Konseptet er en tolking av sjøkartet og disse kategoriene; «dypet», (hvit) «grunna» (blå) og «land» (lys gul farge).

Parken er lang og relativt smal der den ligger langs veien ned mot fjorden. Fortauet ble derfor trukket inn i parken og slynger seg mellom og over opphøyde øyer. Man går gjennom parken fra øy til øy via trebroer og stier. Skulle du miste retning sikter du mot sjømerkene. Mellom øyene bølger gresset seg på «grunna» og store trær strekker seg mot himmelen på «dypet».

Trærne skal gi en opplevelse av vi er under vann. Og innimellom trærne kan man finne igjen elementer fra havets bunn: små skatter og skjell.

Det er plantet 10 forskjellige gressorter i parken, og på «grunna» vaier prydgress i vinden og illuderer bølgene som slår inn på stranda. Seilkonstruksjoner er plassert ut langs parken og fra grunna er det ikke langt over til tørt land. På land er det plassert ut benker inspirert av drivved.

Et viktig element i planen er å håndtere alt overvann i det grønne, og ikke slippe ut overvann ut på det kommunale ledningsnettet. Det letter trykket på de kommunale ledningene, og er et skritt mot mer miljøvennlig utbygging.

Byrom / torg
Landskap
Næring
Park

Se hva andre har sagt om prosjektet

Fem fortellinger om landskap
NLA’s 90 års-jubileumsbok
Norske Landskapsarkitekters forening