Et møte på breen

Hvit betong og nøye utvalgte planter fra fjellregionen og kystregionen former en skulpturell takhage for Norsk Institutt for Naturforskning. Betongarbeidene er av Team Viking Bygg

Takhage NINA

English text
Når de ansatte i Norsk Institutt for Naturforskning møtes ute til lunsj på sommeren samles de på isbreen.

Isbreene er i ferd med å forsvinne, unntatt i Trondheim. Der ligger det en bre som aldri vil smelte. Da Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) fikk nye kontor- og laboratorielokaler, ble taket over sokkelen og fasaden av den formet som en isbre.

Breen (og taket) skal ha flere funksjoner, det skal være et uteområde for alle som har arbeidsplassen sin i bygget. Et sted å sitte ute med matpakken om sommeren, og samtidig være noe spennende å se på fra kontorvinduet.

Isbreen ble utformet i hvit betong, og som på en ordentlig isbre sprekker den opp noen steder. Der har landskapsarkitektene plantet frodig vegetasjon inspirert av naturen i Norge. Utvalget av planter skjedde i samarbeid med NINA.

På den ene siden av taket fant vi fram til planter fra fjellregionen fra hele Norge. Frø og stiklinger ble samlet inn i samarbeid med en biolog, og plantene ble dyrket frem under kyndige hender for dette taket. Det samme ble gjort med planter fra kystsonen, som vokser på den andre siden av taket.

Utformingen som en hage med steder å sitte på fungerer godt, og folk setter stor pris på uteområdene og tilgjengeligheten til dem.

Isbreen som brer seg utover sokkelen er delt i to med et glasstak som slipper lyset ned til en innendørs sal. Glasstaket har også noe av kvalitetene til en isbre i seg, og gir illusjoner om å være under en bre for de som er i salen.

Selve breen ble utformet i samarbeid med lokale betongarbeidere som gikk inn for oppgaven med liv og lyst og smarte løsninger. Bygget ligger sentralt til ved NTNU Gløshaugen i Trondheim, og Agraff har prosjektert utearealene.

I tillegg til utforming av isbreen, har Agraff prosjektert gang- og sykkelveg rundt bygget, løsninger for parkering, varelevering, ny vegetasjon samt sykkelparkering.

Landskap
Offentlig
Offentlig bygg
Park

Se hva andre har sagt om prosjektet