Norsk natur på taket

Hvit betong og nøye utvalgte planter fra fjellregionen og kystregionen former en skulpturell takhage for Norsk Institutt for Naturforskning. Betongarbeidene er av Team Viking Bygg

Takhage NINA

Isbreene er i ferd med å forsvinne, unntatt i Trondheim. Der ligger det en bre som aldri vil smelte. Da Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) fikk nye kontor- og laboratorielokaler, ble taket over sokkelen og fasaden av den formet som en isbre.

«Isbreen» er utformet i hvit betong, i store flak i en kunstnerisk, stilisert tolkning av breens form, der de deler seg og lager åpne sprekker flere steder. I sprekkene har vi plantet frodig vegetasjon, som nærmest ser ut til å brøyte seg veg gjennom betongen, inspirert av naturen i Norge.

Takhagen skal ha flere funksjoner, det skal være et uteområde for alle som har arbeidsplassen sin i bygget, et sted å sitte ute med matpakken om sommeren, og samtidig være en skulpturell del av bygningen, noe som kan sende signal om hva folkene i NINA arbeider med.

Utvalget av planter skjedde i samarbeid med biologene i NINA. På den ene sida av taket fant vi fram til planter fra fjellregionene i Norge. Sammen med biologen fant vi frø og stiklinger som ble samlet inn, og plantene ble dyrket frem under kyndige hender, nettopp for dette taket. Det samme ble gjort med planter fra kystsonen, som vokser på den andre sida av taket.

Utformingen viser seg å fungere godt, det er en hage med mange steder å sitte på, og de ansatte forteller at de setter stor pris på uteområdene og tilgjengeligheten til dem.

Isbreen som brer seg utover sokkelen er delt i to med et glasstak som slipper lyset ned til en innendørs sal. Glasstaket har også noe av kvalitetene til en isbre i seg, og gir illusjoner om å være under en bre for de som er i salen.

Selve breen ble tegnet av Agraff, og betongarbeidene utformet i samarbeid med lokale betongarbeidere som gikk inn for oppgaven med liv og lyst og smarte løsninger.

Bygget ligger sentralt til ved NTNU Gløshaugen i Trondheim, og Agraff har også prosjektert utearealene på bakkeplan: gang- og sykkelveg rundt bygget, løsninger for parkering, varelevering, sykkelparkering og ny vegetasjon.

Landskap
Offentlig
Offentlig bygg
Park

Se hva andre har sagt om prosjektet

Liknende prosjekt av Agraff

Landskap

Fjordallmenningen Rockheim

Et bølgende betonglandskap og et rocka byrom, mellom godsterminal og fjord.

Landskap

Strindfjordvegen park

Man går gjennom parken fra øy til øy via trebroer og veier. Skulle du miste retning sikter du mot sjømerkene. Mellom øyene bølger gresset seg på «grunna» og store trær strekker seg mot himmelen på «dypet».

Landskap

Vestnes sjøfront

Sentrum har fått tilbake kontakten med vannet. Med linjeføring fra Romsdalsalpene er den nye havnepromenaden et populært samlingssted, turløype, utsiktsplattform, plass for avslapping til soling og lek.

Plan

Nyhavna offentlige rom

Nyhavna er bydelen ved vannet. Der framtida skapes mellom gamle historiske bygg. For at byen skal vokse fram på en fleksibel, bærekraftig og menneskevennlig måte har vi foreslått et sett spilleregler for utviklinga.