Vel i havn

Havnepromenaden knytter sammen sentrum med sjøen - slik det var da stedet oppsto rundt båtbyggerverkstedene. Dette er andre delprosjekt i utviklinga av Vestnes sentrum, helhetsplanen er tegnet av Agraff og HZA. Promenaden er bygget av Sjøvik & Skåravik.

Vestnes sjøfront

English text
Vestnes beliggenhet er unik, med de vakre Romsdals-alpene i ryggen og sjøfront mot Romsdalsfjorden. Fra sentrum var denne slående havutsikten lenge sperret av butikkvegger og næringsbygg, og veien ned til vannkanten var lang og kronglete. Dette ville kommunen gjør noe med. Agraff fikk i oppdrag å gjenopprette Vestnes sentrums kontakt med havet.

Den nye havnepromenaden byr på muligheter for sosial samling, utsikt, turgåing, avslapping, soling og lek. For Agraff handlet det om å skape adgang til sjøfronten og å åpne opp mot friområder. Vestnes har en lang og stolt båtbyggingstradisjon, og tilgjengeliggjøring av tettstedets havfront og maritime historie var høyt prioritert. Som et ledd i dette har Agraff, i samarbeid med Haugen/ Zohar Arkitekter, utviklet ideprosjekt for et museum som feirer båtbyggingstradisjonen i Vestnes.

I dag har promenaden blitt et populært sted. Utformingen henter linjeføringen fra utsikten mot Romsdalsalpene. Den er basert på et forseggjort bryggedekke av tre, der plankene danner et mønster på tvers av den sagtannformede kanten. Det er etablert en rekke ulike sitte- og oppholdssteder som gir ly for været, samt en utsiktplattform. Utformingen gir rom både for både spontan lek og avslapping. Promenaden er lyssatt, og i mørket fremstår den som en glødene grense mot sjøen. Utformingen er tilpasset ekstremværet Vestnes tidvis opplever.

De neste byggetrinnene er oppgradering av Sjøgata og videre utvikling av havnefronten med båtbyggermuseum og friområde på Kataholmen. Agraff har også utarbeidet ny sentrumsplan for Vestnes (vedtatt 2016). Her handler det om å styrke egenarten og strukturen på stedet, og også her blir sjøfronten en viktig faktor. En oppgradering av de viktigste handlegatene og fotgjengerforbindelsene ned mot havnepromenaden gir naturlig sammenheng. Samtidig legges det opp til fleksibilitet for å ta imot ny næring og boligutvikling. Vi er glade for å være en del av, samtidig som vi følger spent med på, den positive utviklingen som finner sted i Vestnes.

Byrom / torg
Landskap
Offentlig
Plan

Se hva andre har sagt om prosjektet